Chắc hẳn các cơ quan thực thi pháp luật sẽ không thích thú với những bước tiến về công nghệ ẩn danh trực tuyến này.