Cuối cùng Việt Nam đã nằm trong danh sách các quốc gia hỗ trợ mạng Project Fi của Google.