Vừa qua một thành viên trên diễn đàn Reddit đã đăng tải một bức ảnh khiến mọi người phải kinh ngạc, đó là cảnh tượng hai viên cảnh sát đang cùng nhau chơi Pokemon cùng những người dân.