Một nguồn tin cho biết Samsung đang chuẩn bị phát hành phiên bản ổ cứng SSD 850 EVO 4 TB với giá 33,3 triệu đồng.