Đây là một quảng cáo vui nhộn và không kém phần “công nghệ cao” để giúp bảo vệ trẻ em khỏi tác hại xấu từ ánh nắng mặt trời và tất nhiên là cũng để khuyến khích cha mẹ chúng mua sản phẩm của công ty.