Proud đã bắt đầu kiếm tiền bằng thiết kế web từ năm 12 tuổi và thành lập công ty đầu tiên từ khi mới 18.