"Đừng bao giờ để bệnh ung thư dễ dàng xâm nhập vào bạn".