Tuy nhiên hiệu năng khi chơi game không tăng lên được là bao.