Trên thực tế, có vẻ như hầu hết chúng ta vẫn thường đánh răng sai cách...