Đó là những điều chúng ta thường thấy trên phim, nhưng cuối cùng hóa ra sai be bét.