Tiến bộ của khoa học đã tạo nên nhiều điều không thể thành có thể. Cũng như việc chúng ta đang dần thực hiện hóa những siêu năng lực ở trong phim viễn tưởng.