Trong vòng chưa đầy 1 tháng, Apple phải đối mặt với 2 vụ kiện cáo vi phạm bản quyền sáng chế.