Nhân vật đặc biệt này sẽ quay trở lại và lợi hại hơn gấp nhiều lần, khi được thỏa sức đập phá trong thế giới internet rộng lớn.