Trên thực tế, Cook đã là thành viên hội đồng quản trị của hãng giày khổng lồ này hơn 1 thập kỷ nay.