Sau khi Oracle mua lại Sun Microsystems và bắt đầu xây dựng hệ thống server riêng cho mình, họ tuyên bố rằng công ty sẽ không sản xuất phần mềm máy chủ cho chip Itanium nữa. Từ đó, HP kiện Oracle vì vi phạm điều luật hợp đồng.