Chúng ta có thể sững sờ khi thấy các phiên bản thử nghiệm này trông không đẹp như chiếc iPhone chúng ta đang sử dụng hiện nay.