Khi mà ngành công nghiệp phần mềm đang thay đổi, Microsoft bắt buộc phải đi theo xu hướng mới nếu như không muốn bị bỏ lại phía sau.