Cuộc đối đầu giữa Nevil Maskelyne và Marconi năm 1903 đã trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử công nghệ thế giới và sản sinh ra hacker đầu tiên.