Cứ tưởng là robot sẽ chẳng bao giờ biết chơi cầu lông chứ?