Nhanh thế mà tay không bầm dập tí nào, quả thật là đáng nể.