Trước khi thành lập Tesla, Elon Musk sở hữu khá nhiều chiếc xe khác nhau.