Chất lượng của những đồng xu 1 và 2 euro, cũng như khuôn để in các đồng bạc có mệnh giá lớn tốt hơn rất nhiều lần so với những vụ làm tiền giả đã từng bị phát hiện trước đây.