Miếng bọt rửa bát thường ẩm, ướt, vương vấn thức ăn và là nơi lý tưởng dành cho các vi khuẩn.