Đôi khi những tiện ích này lại là “cứu cánh” hoàn hảo cho bạn trong nhiều trường hợp.