Google Chrome ngốn khá nhiều RAM, vì sao lại như thế? Cái gì cũng có cái giá của nó....