Một bằng sáng chế mới của Samsung vừa bị rò rỉ tiết lộ một tính năng gọi là Smart Glow – bước ngoặc mới của công nghệ thông báo bằng đèn LED.