Điểm khác biệt là vỏ máy có thêm lựa chọn màu vàng hồng, hướng tới đối tượng người dùng nữ giới.