Từ nay trở đi, người dùng máy tính Apple đã có thể sử dụng trợ lý ảo Siri trên máy tính của họ.