Một nguồn tin từ Hàn Quốc khẳng định việc Samsung sẽ tăng cường sử dụng Tizen OS cho tất cả sản phẩm của công ty trong thời gian tới.