Dẹp bỏ hoàn toàn các thông báo phiền phức trên Facebook.