Chắc chắn là nó sẽ gây “ấn tượng khó phai” cho bất cứ ai nhìn thấy, có thể còn theo bạn cả vào cơn ác mộng đấy.