Bởi đây là 1 ứng dụng bên thứ 3, người dùng nên cân nhắc về những rủi ro bảo mật trước khi cài đặt.