Theo hồ sơ sáng chế Apple mới được cấp, iPhone trong tương lai có thể có thêm nút Digital Crown trên cạnh máy.