Cyanogen là gã tí hon đã từng đe dọa cả người khổng lồ Google bằng ROM cook của hệ điều hành Android. Nhưng kết cục của những kẻ chống lại Google đều không có hậu.