Danh thiếp (Business cards) thường chứa họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ và các thông tin liên lạc, cho phép người dùng có thể mở rộng mối quan hệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên môn. Dưới đây là một số mẫu danh thiếp độc đáo của 15 người nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ.