So với cùng kì năm ngoái, lượng tin nhắn được gửi qua Messenger đã tăng gấp đôi.