Facebook quyết định sẽ kiểm duyệt các video trực tiếp vì lý do bạo lực ảnh hưởng đến người dùng.