Thêm một ví dụ chứng tỏ tinh thần chứa đựng đầy sự bất ngờ, thú vị và lạc quan đến từ các anh lính hài hước dù đứng giữa vòng vây lửa đạn.