Hãng sản xuất chip bán dẫn Intel tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của mình.