Liệu Facebook có từng sử dụng dữ liệu địa điểm của người dùng để gợi ý kết bạn? Câu trả lời có vẻ như cứ thay đổi liên tục khiến chúng ta ngày càng bối rối.