Facebook xác nhận rằng họ và các công ty công nghệ khác làm việc trên cùng với nhau.