Mẹ của Stanley Wang qua đời từ 4 năm trước. Cái chết của mẹ khiến Stanley luôn đắn đo về việc nếu được quay lại anh có thể làm gì để ngăn chặn điều này.