Điểm độc đáo của loại súng này là nó có thể nạp đạn mà không cần phải tháo hộp đạn ra khỏi súng, tức là nạp đạn khi súng đang hoạt động.