Dễ trồng, có thể hái thẳng và ăn luôn mà không cần phải sơ chế, bạn có việc để làm vào đợt hè rảnh rồi đó!