Nhu cầu sử dụng của con người đang vượt quá khả năng tạo ra tài nguyên của Trái Đất, và "ngày dùng hết" đó mỗi năm lại đến sớm hơn.