Thế giới ấy dưới con mắt khủng long có như trong phim ảnh ta hay thấy, hay nó là một thế giới đầy màu sắc?