Google và Yelp vốn đã nổi tiếng là địch thủ của nhau, nhưng gần đây nhất, gã khổng lồ tìm kiếm còn tiếp tục muốn tuyên chiến với nền tảng đánh giá các địa điểm và dịch vụ du lịch TripAdvisor.