Hơn 100 nhà thiết kế và nhà giáo dục đã ký vào một bản kiến nghị gửi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Trong bản kiến nghị này các chuyên gia trong ngành công nghiệp thiết kế tuyên bố đứng về phía Apple trong cuộc chiến pháp lý liên quan tới bản quyền với Samsung.