Google cho biết họ sẽ ra mắt bản sửa lỗi vào tháng 9 năm nay.