Điều đầu tiên nhiều người nghĩ khi nhìn thấy vật chất này lần đầu tiên là: "Nó giống hệt Kryptonite".